Hcl

Algemene ledenvergadering 30 mei 2023.

De algemene ledenvergadering 2022 is op 30 mei 2023 gehouden in dorpshuis Swanla. Voor de agenda en de diverse verslagen zie onder Bestuur en daarna Verslagen algemene ledenvergaderingen.

Tijdens deze algemene ledenvergadering is het aftredend bestuurslid Henk Hogebrug benoemd tot erelid van de vereniging. Hij kreeg uit handen van voorzitter Gerard van der Ham een speld, een doos wijn en een door het lid Ab van der Elst geschilderd zelfportret.

 

 

  

Huldiging leden wegens langdurig lidmaatschap.

Mevrouw Geertje Wiggers-de Ruiter

Op vrijdag 3 februari 2023 is mevrouw Geertje Wiggers-de Ruiter gehuldigd voor haar 90-jarig lidmaatschap van de Gymnastiekvereniging "Oefening Staalt Spieren" en de Sportvereniging OSS "Be Fit". Deze huldiging vond plaats in de recreatiezaal van Zorgcentrum "de Zevenster".

Voorzitter Gerard van der Ham beschreef kort haar loopbaan binnen de vereniging en memoreerde, dat Geertje - naast een actieve turncarriere, die vele prijzen heeft opgeleverd  - ook een aantal jaren lid geweest is van het bestuur van de Gymnastiekvereniging en tevens erelid is van "Oefening Staalt Spieren". 

In het bijzijn van haar dochter Trudy en partner, huidige en voormalige bestuursleden en huidige en voormalige gymnastiekdocenten overhandigde de voorzitter haar een bos bloemen en een oorkonde. Hierna werd onder het genot van een kop koffie of thee nagepraat over deze bijzondere gebeurtenis.

 

 

Mevrouw Elly Radder Monster

Op maandag 9 januari 2023 heeft  het bestuur mevrouw Elly Radder-Monster in het zonnetje gezet vanwege haar 60-jarig lidmaatschap van de Gymnastiekvereniging "Oefening Staalt Spieren" en de Sportvereniging OSS "Be Fit". Na haar reguliere aerobic-les onder leiding van docente Rosalie Kersbergen sprak voorzitter Gerard van der Ham haar toe en overhandigde haar  een oorkonde. Bestuurslid Diane Nigg-Hak, die mede  de aerobiclessen volgt, overhandigde haar hierna een bos bloemen. Hierna werd onder het genot van een hapje en een drankje nagepraat over deze bijzondere gelegenheid.

 

 

 

Op 18 juni 2022 werden in  de theaterzaal van dorpshuis Swanla twee dansvoorstellingen gegeven door de dansers van Just Dance.

In een tweetal shows hebben alle dansers van de afdeling Just Dance van OSS "Be Fit" op zaterdag 18 juni 2022 hun kunnen laten zien. Alle groepen dansers hebben dit seizoen onder leiding van dansdocente Faye Ruiten geoefend om op deze zaterdag tweemaal een voorstelling te geven in de theaterzaal van dorpshuis/sport- en cultureel centrum Swanla. De eerste show begon om 14.00 uur en de tweede show 's avonds 19.30 uur. Beide voorstellingen werden door meer dan 100 toeschouwers bekeken. Deze toeschouwers , waaronder veel ouders, grootouders, broers en zussen van de dansers, genoten van het getonde en beloonden de dansers met een daverend applaus. Bestuurslid Diane Nigg bedankte docente Faye na afloop van de voorstellingen, prees de prestaties van de verschilklende dansgroepen en overhandigde docente Faye een bos bloemen.

 

 

Op 13 april 2022 werd de Algemene Ledenvergadering van trimvereniging  “Be Fit” gehouden in dorpshuis Swanla.

Voor de agenda voor deze algemene ledenvergadering en de bijbehorende stukken, zoals bestuurlijk en financieel jaarverslag 2021 zie het artikel: Verslagen algemene ledenvergaderingen onder het menu: Verenigingen en daarna: Bestuur

 

  

Op 23 maart 2022 zijn de allerlaatste Corona-maatregelen (mondkapjes in  het openbaar vervoer) geëindigd. 

 

 

 

Internet & TV van DELTA

 

Delta heeft aangegeven, dat het benodigde aantal aanmeldingen is bereikt, zodat begonnen zal worden met de aanleg van glasvezel.

U kunt zich nog steeds aanmelden via OSS "Be Fit" 

Meld je je aan voor een glasvezelpakket van Caiway of DELTA via onze club? Dan is dat goed voor jou én voor de club. Jij verdient namelijk 25,- en onze club verdient zelfs 50,- per inschrijving! Met dat geld kunnen we weer veel leuke en belangrijke dingen doen. Natuurlijk worden deze bedragen alléén uitgekeerd bij het behalen van het juiste aantal aanmeldingen. 

 

Aanmelden bij DELTA kan hier: DELTA

Aanmelden bij Caiway kan hier: CAIWAY

 

 De voordelen van glasvezel 

• Supersnel internet voor dezelfde prijs. 

• De snelheid krijgen die je wordt beloofd. 

• Gamen zonder haperen en een supersnelle ping. 

• Even snel uploaden als downloaden. 

 

Afscheid mevrouw Lien Dullaart-van Hoven.

Vrijdagavond  29 oktober 2021 is door OSS "Be Fit" tijdens een door de vereniging OSS "Be Fit" beschikbaar gesteld diner afscheid genomen van mevrouw Lien Dullaart-van Hoven. 

Mevrouw Dullaart is gedurende 54 jaar actief geweest voor zowel de gymnastiekvereniging OSS als voor OSS "Be Fit". Aanvankelijk als bestuurslid en daarna vele jaren als gymnastiekdocente en docente ouderenfitness. Zij is daarvoor ook al een aantal jaren terug benoemd tot erelid van OSS.

Juist met ingang van de sluiting van de sportzalen door de Corona-problemen moest mevrouw Dullaart stoppen met het lesgeven.
Door de problemen met Covid-19 kon niet eerder afscheid van haar worden genomen. In aanwezigheid van haar echtgenoot, bestuursleden, oud-bestuursleden, mede-docenten en haar opvolgster bij OSS "Be Fit" werd stilgestaan bij haar vele activiteiten gedurende deze lange periode. Voorzitter Gerard .N.G. van der Ham overhandigde haar tijdens dit diner met een kort dankwoord tevens een bos bloemen. Oud voorzitter Ab van der Elst verrastte haar met enkele foto's uit het archief van de vereniging.
 
 
 
 

Gymzaal Burgemeester Nederveenlaan sluiten?

Op 13 oktober heeft bestuurslid Ronald Root van de gymnastiekvereniging OSS, mede namens OSS "Be Fit" ingesproken bij de commissie vergadering van de gemeente Zuidplas. Op die avond werd gesproken over het rapport van Drijver & Partners. In dat rapport wordt de gemeente geadviseerd om de gymzaal Burgemeester Nederveenlaan op termijn te sluiten. Beide verenigingen hebben het dorpshuis Swanla gevraagd of daarin de lessen kunnen worden gegeven, die op dit moment in de gymzaal Burgemeester Nederveenlaan worden gegeven. Het antwoord van het dorpshuis houdt in, dat niet alle lessen daar naartoe kunnen worden verplaatst. In de inspraaknotities vragen beide verenigingen aan de gemeente aandacht daarvoor bij het ontwikkelen van plannen rond de gymzaal Burgemeester Nederveenlaan.

Hier een foto van Ronald Root tijdens dat inspreken.

 

Ook in de raadsvergadering van 26 oktober heeft Ronald Root ingesproken. Zie bijgaande link naar een liver verslag van de vergadering:  vergadering  en kies: 4 Rv Eindraport haalbaarheidsonderzoeken.

Hier een link naar beide inspraaknotities.

Inspreken 13 oktober en inspreken  26 oktober..

 De reactie van wethouder Verbeek was, dat hij kennis heeft genomen van de aan de orde gestelde problemen en dat wij - zowel de gemeente als de verenigingen OSS en OSS "Be Fit" - 4 jaar de tijd hebben om een oplossing te vinden.

 

 

Vereniging.

Trimsportvereniging OSS "Be Fit" te Zevenhuizen verzorgt voor meisjes vanaf groep 3 van de basisschool tot en met groep 2 van het voortgezet onderwijs Just dance-lessen op maandagavond in de gymzaal behorende bij de basisscholen in Zevenhuizen, Burgemeester Nederveenlaan 53.

Verder worden aerobic-lessen voor meisjes en dames vanaf 16 jaar gegeven op de woensdagavond, in de gymzaal Burgemeester Nederveenlaan.

Voor dames en heren van 55 jaar en ouder worden - in samenwerking met ANBO Zevenhuizen - lessen ouderenfitness verzorgd in één van de zalen van de Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 106, Zevenhuizen.

Voor heren vanaf 20 jaar worden trimlessen gegeven in de Zuidplassportzaal van dorpshuis, sport- en cultureel centrum "Swanla", Burgemeester Klinkhamerweg 86, Zevenhuizen.

Voor de juiste lestijden en indeling van de groepen is naar het onderdeel "lesrooster en contributie".

 

Zie ook:

Facebook:

Trimsportvereniging OSS “Be Fit” Zevenhuizen ZH

Just Dance Zevenhuizen

 

Instagram:

Trimsportver. OSS “Be Fit” Zvh